Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Ubuntu. Càritas Salt.

Definició servei:
Espais de trobada grupal amb persones en l’atur de llarga durada que pateixen problemàtiques emocionals.

Objectius:

  • Fomentar l’adquisició d’eines personals per la resolució de conflictes emocionals.
  • Crear vincles d’afectivitat entre la professional i els participants i entre els propis participants.
  • Aprendre a gestionar i reconèixer les pròpies emocions.

Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
1 tècnica llicenciada en psicologia.

1 voluntària practicant. 

La tècnica s’encarrega de preparar les sessions, dinamitzar el grup, crear activitats i gestions vàries.

Persones destinatàries:
Població major de 18 anys derivada de Serveis Socials.

Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Derivació des de Serveis Socials de Salt.
Àmbit territorial:
Salt

Àmbit d’actuació:
Atenció social i salut

Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):
Hotel d’Entitats
C/ Sant Dionís, 42 – Despatx 107
Salt 17190

Telèfon: 972 242 472

Adreça electrònica:

Derivació prèvia per Serveis Socials