Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


CDA -Centre de distribució d'alimentsDefinició servei:
El Centre de Distribució d'Aliments es va crear amb l'objectiu de pal·liar necessitats bàsiques en alimentació de manera temporal, tot comptant amb la coresponsabilitat dels beneficiaris.

Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
És un projecte conjunt de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona, DipSalut, Obra Social de la Caixa, Banc d'Aliments, Ajuntament de Salt, Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt i Càritas.

Persones destinatàries:
Població amb dificultats socials i/o econòmiques
Famílies

Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Dues vies d'accés:

1) Persones amb DNI/NIE: Derivació de serveis socials previ estudi de cas.

2)Persones sense DNI/NIE: Derivació des del servei d'Acollida de Càritas Salt previ estudi de cas.

Àmbit territorial:
Salt

Àmbit d’actuació:
Economia i treball
Atenció social i salut
Formació

Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):
Despatx 10.7 de Càritas Salt Agrupació de Parròquies.
C/ Sant Dionís, 42
Salt 17190

Telèfon: 972 24 24 72
Adreça electrònica: salt@caritasgirona.cat