Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Porta d'ACCÉS. Fundació Ser.giDefinició servei:
Projecte de suport al retorn als itineraris formatius reglats, no-reglats i laborals als joves en situació de fracàs escolar i risc d’exclusió social. Aquest dispositiu vol donar resposta als buits d’intervenció educativa que existeixen entre l’etapa d’escolarització obligatòria i la formació  no obligatòria i prelaboral/inserció laboral.

Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
Fundació SER.GI du a terme aquest projecte que conté tres accions:

1. ITINERARIS INDIVIDUALITZATS

Es marquen itineraris individuals de formació i es dissenyen en base al diàleg i consens a tres bandes: l’alumne (qui explica els seus interessos formatius),  la família (qui té el paper clau i que amb l’acció es pretén incrementar el seu nivell d’autonomia i potenciar el rol parental) i la tècnica de l’actuació (aporta la informació sobre els recursos formatius al territori). Un cop iniciat un itinerari es fa el seu seguiment, la valoració i l’evolució, comptant amb aquests mateixos actors bàsicament i als que s’afegeixen els professionals dels diferents serveis que treballen en àmbits variats, però en relació als joves de la vila.

2. LINK. Mòdul formatius i de transició.

Mòdul formatiu grupal de transició entre l’ensenyament obligatori i el post obligatori. El treball que es realitza en aquest espai se centra tant en incrementar les competències bàsiques dels alumnes, com les competències transversals per afavorir el seu accés a qualsevol tipus de recurs formatiu.

3. MÒDUL PROFESSIONALITZADOR realitzar a OSCOBE

Persones destinatàries:
Joves

Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Servei gratuït dirigit al col·lectiu de joves entre 16 i 25 anys; prioritzant la intervenció amb aquells alumnes que no obtindran el GES o bé amb el GES molt ajustat, ja que tenen una major dificultat a l’hora de continuar els estudis post obligatoris. Poden accedir a través de derivacions de professionals o bé de forma autònoma.

Àmbit territorial:
Cassà de la Selva
Llagostera
Salt

Àmbit d’actuació:
Formació

Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):
Hotel d'Entitats de Salt. Despatx 3

Hores a convenir trucant per telèfon
Telèfons: 636 441 272 i 972 213 050
 
Adreça electrònica:

Adreça web: www.fundaciosergi.org