Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Associació de Teràpia amb Animals de Girona

Definició:
Associació de Teràpia Assistida amb Animals de Girona és una organització sense ànim de lucre, amb la finalitat d'ajudar a les persones a aconseguir un major benestar i qualitat de vida mitjançant els animals, així com la integració social de les persones amb o sense discapacitats i/o col·lectius amb risc d'exclusió social.

Prestacions:
Apliquem teràpies a diferents col·lectius en residències, escoles d'educació especial, centres de dia... Realitzem intervencions i teràpies/activitats assistides amb animals per millorar la qualitat de vida i la integració social de persones amb discapacitat o amb necessitats especials. Anem amb el nostre equip caní i guies professionals en aquest àmbit a institucions, residències, escoles, etc.

Persones destinatàries:
Població en general
Població amb dificultats socials i/o econòmiques
Infants/Adolescents
Joves
Gent gran
Famílies
Persones amb disminucions
Persones amb problemes de salut

Procediment i requisits d'accés (via d'accés, preu, requisits, etc.):


Àmbit d'actuació:
Atenció social i salut

Àmbit territorial:
Comarca del Gironès
Demarcació de Girona

Contacte (Horari, lloc, telèfons, pàgina/es web, adreça/ces de correu electrònic, etc.):
Johnny Delgado
Tel.: 676726459