Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Conjunt Poètic - Musical (Sant Gregori)Definició:
Conjunt dedicat a musicar i cantar texts d'autors catalans.

Prestacions:
Es musica (o versiona) i canta un text acompanyat amb dues guitarres (o altres); o es recullen versions d'altres autors i s'nterpreten en cercles teatrals o associacions (locals tancats).

Persones destinatàries:
Població en general

Procediment i requisits d'accés (via d'accés, preu, requisits, etc.):
No hi ha requisits específics d'accés.
Espectacles gratuïts.

Àmbit d'actuació:
Cultura/lleure/esport
Formació
Ciutadania i participació

Àmbit territorial:
Sant Gregori
Comarca del Gironès
Demarcació de Girona

Contacte (Horari, lloc, telèfons, pàgina/es web, adreça/ces de correu electrònic, etc.):
Horari comercial.

Tel.: 628133180 (Laura Gázquez Toledo)
A/e: grupara1@gmail.com
Adreça: Can Terme  17150 - Sant Gregori