Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


PRESENTACIÓ


El Mapa de Recursos Inclusius forma part d’un procés de diagnosi de necessitats socials del territori, portat a terme en el marc dels plans locals d’inclusió social del Gironès i de Salt. Aquest procés està impulsat pel Consell Comarcal del Gironès, l’Ajuntament de Salt i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, mitjançant l’Oficina Tècnica d’Inclusió.

Aquest mapa consisteix en una eina que recull i mostra la informació dels diferents recursos inclusius (entitats, serveis, equipaments, associacions, programes...) de la comarca del Gironès i dels diferents municipis que la integren. Va adreçat tant a la ciutadania en general, com a professionals i agents del territori.

Ofereix la possibilitat de cercar els recursos segons àmbits d’actuació (econòmic, laboral, formatiu...), àmbit territorial (municipis, comarca i província de Girona) i col·lectius destinataris dels recursos (gent gran, infants, família...). D’aquesta manera, es poden fer les consultes que hom vulgui, en funció dels seus interessos i necessitats.

Un dels valors afegits d’aquest Mapa és que es tracta d’una eina viva, que ofereix una informació permanentment actualitzada, a partir de les dades aportades pels mateixos agents de la comarca. Amb aquesta finalitat, teniu a la vostra disposició un FORMULARI, mitjançant el qual ens podeu fer arribar les dades de nous recursos o podeu canviar les dades de recursos ja existents. També, si ho comuniqueu a l’Oficina Tècnica d’Inclusió (a través de l’adreça de correu electrònic: pla.inclusio@cbs.cat), es poden eliminar del Mapa aquells recursos que desapareixin.

Agraïm la vostra col·laboració, gràcies a la qual podrem disposar d’un Mapa de Recursos Inclusius proper i real. Esperem que sigui útil per a tothom.Oficina Tècnica d’Inclusió

.