Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

PRESENTACIÓ

El Mapa de Recursos Inclusius és un sistema de recollida d'informació sobre els recursos, serveis, programes, projectes, equipaments i plans d'un territori. Es tracta d'una nodrida base de dades que permet a les persones interessades fer recerques per categories: àmbits d'actuació, àmbit territorial, destinataris i edats de les persones destinatàries. De cada un dels recursos es facilita informació sobre vies d'accés, requisits, preus, adreces i telèfons de contacte, etc.

El Mapa de Recursos de Salt va néixer a l'any 2012 com a part del procés d'implementació del Pla Local d'Inclusió Social. Al llarg d'aquests anys ha sigut una eina utilitzada per molts professionals del territori. Però amb el pas del temps la informació relativa als recursos s'ha anat desactualitzant, ja que els projectes acaben, es creen nous programes, plans....Per aquesta raó, a l'any 2018 des de l'Oficina Tècnica d'Inclusió (dispositiu tècnic responsable de la creació i manteniment d'aquesta web) es va veure la necessitat d'iniciar un procés d'actualització del Mapa. Paral·lelament, diferents espais de participació del municipi havien manifestat la necessitat de comptar amb una eina que aglutinés informació sobre tots els recursos de la ciutat.

Tenint en compte aquesta coincidència i amb la voluntat d'optimitzar recursos i esforços, es va decidir que el Mapa de Recursos Inclusius fos l'eina que donés resposta a les necessitats manifestades pels professionals de Salt. Adaptar el Mapa a les diverses demandes va ser una feina de discussió i consens molt fructífera. Aquesta particularitat és precisament un dels principals valors afegits del Mapa, neix de la discussió i l'acord i amb la complicitat i el compromís d'un gran nombre de professionals de Salt. En aquest sentit, volem donar les gràcies a tots i totes les persones que han participat en aquest procés d'actualització i molt especialment als membres de:

La Taula de Formació i Laboral de Salt (FiL)

Taula d’Entitats Socials de Salt (TESS)

La Comissió de Salut

La Comissió d'infància i joves del Pla Comunitari d'infància i adolescència

Moltes gràcies a tots i totes per compartir aquest procés que ens ha permès arribar a través de la participació, la deliberació i el consens a un Mapa de Recursos actualitzat i adaptat a les demandes i necessitats de la nostra ciutat.

Esperem que sigui una eina útil i que entre tots i totes el mantinguem viu!

Oficina Tècnica d’Inclusió.

.

..