Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

ACTUALITZACIÓ


Mecanisme d'actualització:

Per tal de que aquest Mapa sigui una eina realment útil, cal que estigui el més actualitzat possible. Aquest és un compromís que hem de compartir totes les persones que hi participem. El mecanisme d'actualització ha de ser fàcil i àgil. Així, en el cas de que algun dels serveis, equipaments, projectes, programes i/o accions publicats en aquest Mapa experimentin algun canvi (en les dades de contacte, en els procediments d'accés, etc.) les persones responsables d'aquest hauran de descarregar-se aquest model de fitxa, emplenar-lo i enviar-lo per correu electrònic a l'adreça pla.inclusio@cbs.cat. El mateix procediment s'utilitzarà per els nous recursos. La tècnica de l'OTI serà la persona responsable de revisar les fitxes i publicar-les.