Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

AESE (2017)

Definició:
És un programa d'orientació laboral destinat a la recerca de feina i/o manteniment del lloc de treball mitjançant la metodologia de treball amb suport per a persones amb discapacitat en empreses del mercat ordinari de treball.

Destinataris:
Persones amb discapacitats
Persones amb problemes de salut mental

Edats de les persones destinatàries:
16-29 anys
30-64 anys

Procediment d'accés:
Derivacions del SOC, altres entitats, borsa pròpia, centres de salut mental del territori, ... 
Requisits: Persones amb certificat de discapacitat igual o superior del 33% mental o intel·lectual i persones amb discapacitat física major del 65%. Programa subvencionat pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Abast territorial:
✔ Salt
✔ Gironès
✔ Província de Girona

Àmbit d'actuació:
Laboral

Contacte:
Carrer Sant Roc, 2. Salt. 17190.
Referent: García Tirado
Telèfon: 972 40 54 55
Correu electrònic: ragarcia@gentis.org