Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

CFA Les Bernardes

Definició:
El Centre de Formació d'Adults Les Bernardes de Salt és un centre públic de formació de persones adultes dependent del Departament d'Educació.
Oferta formativa: cursos d'alfabetització per a persones nouvingudes, cursos de llengua catalana, castellana, anglesa i francesa, graduat en educació secundària, preparació per a les proves d'accés GM, GS, Accés+25 i cursos d'informàtica nivell bàsic, mitjà i avançat.

Destinataris:
✔ Joves
✔ Dones
✔ Població en risc d´exclusió social
✔ Població nouvinguda
✔ Emprenedors/empresaris/comerciants
✔ Persones que busquin feina (ocupats i/o aturats)

Edats de les persones destinatàries: 
✔16-29 anys
✔30-64 anys

Procediment d'accés: 
Preinscripcions del 18 al 26 de juny. Matrícules del 4 al 12 de setembre.

Abast territorial: 
✔ Salt
✔ Gironès

Àmbit d'actuació:
✔ Educació formal 

Contacte:
Carrer St. Dionís, 42. Salt. 17190.
Telèfon: 972 24 14 10
Correu electrònic: b7005339@xtec.cat 
Adreça web: http://agora.xtec.cat/cfa-lesbernardes-salt
Horari d'atenció i acollida per a persones nouvingudes: dilluns i dimecres d'11.15 a 12.30 h i dimarts i dimecres de 21.00 a 22.00 h.
Horari d'atenció per orientació de la resta de cursos: dimarts i dimecres de 10.00 a 12.00 h i dilluns de 19.00 a 22.00 h.