Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

EMBA (Escola Municipal de Belles Arts de Salt)

Definició:
L' EMBA ofereix classes de dibuix i pintura, cursos d'arts plàstiques per a infants i joves, cursos de ceràmica, cursos d'escultura i talla de pedra, cursos de bonsai i un taller de restauració de moble i objecte antic.

Destinataris:
Altres: és un espai de creativitat obert a tothom.

Edats de les persones destinatàries: 
✔6-12 anys
✔12-16 anys
✔16-29 anys
✔30-64 anys
✔65 i més anys 

Procediment d'accés: 
Les inscripcions i la matrícula als cursos de dibuix i pintura, escultura, ceràmica i arts plàstiques per a infants i joves es fan per internet al web de l' Ajuntament (www.salt.cat) o directament a l'Escola Municipal de Belles Arts. La resta de cursos es gestionen directament amb el professorat. 
Els cursos s'inicien a l'octubre, però la matrícula és oberta durant tot l'any.

Abast territorial:
✔ Salt
✔ Gironès
✔ Província de Girona

Àmbit d'actuació :
✔ Lleure/educació no formal
✔ Cultura
Contacte:
Informació a:
Telèfons: 972 24 42 35 – 691 31 78 17
Correu electrònic bellesarts@salt.cat
Adreça web www.salt.cat