Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

PFI: Punts Formatius Incorpora

Definició:
És un programa formatiu que s'adapta a persones en situació d'exclusió social i que vol donar sortida laboral a col·lectius d'atur estructural. Per altra banda, vol donar cobertura i adaptar-se a les necessitats de les empreses per a cobrir places específiques per a, d'aquesta manera, ocupar als perfils que disposem.

Destinataris:
✔ Persones que busquin feina (ocupats i/o aturats)

Edats de les persones destinatàries:
✔16-29 anys
✔30-64 anys

Procediment d'accés:
Requisits: Trobar-se en situació d'atur i estar disposat a desenvolupar un curs de formació.

Abast territorial:
✔ Salt
✔ Província de Girona
✔ Gironès

Àmbit d'actuació:
✔ Laboral

Contacte:
Referent: Mariona Espuña
Telèfon: 972 40 54 55
Correu electrònic: mespunya@gentis.org