Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Programa Incorpora de "la Caixa"

Definició:
És un programa d'inserció laboral en el que participen 13 entitats socials de les comarques gironines, algunes d'elles naturalment presents al Gironès i a Salt. A banda de la intermediació laboral també tenim un programa formatiu propi i unes línies específiques d'actuació: Reincorpora (persones privades de llibertat), Autoocupació i Incorpora Jove (joves ex tutelats). El programa Incorpora forma part dels territoris Invulnerables (CPI).

Destinataris:
✔ Persones que busquin feina (ocupats i/o aturats)

Edats de les persones destinatàries:
✔16-29 anys
✔30-64 anys

Procediment d'accés: 
A través de la coordinació del programa Incorpora a Girona o bé directament a través de les entitats que formen part del grup Incorpora Girona:

Abast territorial:
✔ Salt
✔ Província de Girona
✔ Gironès

Àmbit d'actuació:
✔ Laboral

Contacte:
Referent: Roger Casero Gumbau, coordinador Incorpora Girona
Telèfons: 972 40 54 54 i 605 78 83 50