Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Projecte Juguem? Després de l'escola.

Definició:
El projecte Juguem? neix de la constatació que el moment de major desigualtat entre infant i joves del municipi es produeix a partir de les 17 h, un cop acabat l’horari d’ensenyament obligatori. En aquest sentit, el projecte Juguem? proposa una oferta eduativa en horari extraescolar que es concreta d’una banda en l’organització del lleure en l’espai públic i de l’altra en una àmplia oferta d’activitats extraescolars que permet accedir a infants i adolescents a les activitats esportives i culturals que ofereixen les entitats del municipi.

Destinataris:
Infants
Adolescents
Famílies

Edats de les persones destinatàries:
6-12 anys

Procediment d’accés: 
- Juguem a patis i places? Activitat que es porta a terme en l’espai públic i en alguns patis de les escoles, per tant l’accés és lliure
- Juguem? després de l’escola. Es demana un pagament trimestral de 5 € per cada activitat extraescolar damanada. La inscripció és oberta a tothom i les places s’ocupen a mesura que les famílies demanen a través dels dies que es programen per les inscripcions.

Abast territorial:
Salt

Àmbit d’actuació: 
Educació no formal

Contacte:
Ajuntament de Salt
Mas Mota
Telèfon: 972 24 91 91 Ext. 2346 
Correu electrònic: ALBA.FIGUERAS@salt.cat