Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Red ARAÑA

Definició:
Programa de formació en noves tecnologies i en recerca de feina per a persones immigrades no comunitàries, persones que han patit violència de gènere, joves desocupats comunitaris i nacionals.

Destinataris:
✔ Joves
✔ Dones
✔ Població en risc d´exclusió social
✔ Persones amb discapacitats
✔ Persones que busquin feina (ocupats i/o aturats)

Edats de les persones destinatàries: 
✔16-29 anys
✔30-64 anys

Procediment d'accés: 
Derivacions: borsa pròpia, altres entitats, oficina del SOC de Salt, Serveis Socials.
Persones immigrades no comunitàries, persones que han patit violència de gènere, joves desocupats comunitaris i nacionals inscrites al SOC.
Programa subvencionat pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Abast territorial:
✔ Província de Girona
✔ Salt
✔ Gironès

Àmbit d'actuació:
✔ Laboral

Contacte:
Carrer Sant Roc, 2. Salt. 17190.
Telèfon: 972 40 54 55
Referent: Tania Garcia Talavera
Correu electrònic: tagarcia@gentis.org