Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Escola Noves Tendències UEC-Girona (UTE). Fundació OSCOBE

Definició:
La UEC (Unitat d'Escolarització Compartida) és un recurs d'atenció educativa diferenciat dels centres de secundària ordinaris, destinat als joves que necessiten una mesura extraordinària d'atenció a la diversitat per diferents circumstàncies acadèmiques, socials o comportamentals. L'objectiu és acompanyar als joves en el seu desenvolupament integral per tal que assoleixin les competències bàsiques i transversals establertes en l'etapa educativa, a través d'una metodologia i diversificació curricular adaptades a les seves necessitats específiques. S'ofereixen dos modalitats de UEC: 
- UEC-PNO (lligada al programa de noves oportunitats), on es realitzen pretallers de cuina, rebosteria, jardineria, manteniment, APS, informàtica, esports, expressió artística, orientació educativa i competències instrumentals. 
- UEC 19: Perruqueria, estètica i rebosteria.

Destinataris:
✔ Joves

Edats de les persones destinatàries:
✔12-16 anys

Procediment d'accés:
L'accés al recurs es realitza a través del protocol de derivació establert pel Departament d'Educació. Poden accedir els joves d'entre 14 i 16 anys. 
A través d'una resolució emesa pels Serveis Territorials, es fa la derivació d'aquells alumnes que opten a plaça de UEC. Amb aquesta derivació realitzada, tant el centre educatiu de referència del jove com l'EAP, fan una reunió de traspàs d'informació del jove amb la UEC i es realitza seqüencialment una reunió conjunta amb la família i jove per tal d'informar sobre el recurs, horaris, material, dinàmiques, etc. El jove inicia la seva estada al recurs després d'aquestes accions prèvies.

Abast territorial:
✔ Província de Girona

Àmbit d'actuació:
✔ Educació formal

Contacte:
Zona Sant Medir, s/n. Sant Gregori. 17150. (Girona) 
Telèfon: 972 22 16 57 i  638 00 92 93
Correu electrònic: marta.pujol@oscobe.com
Adreça web: www.oscobe.com
Horari d'atenció: de dilluns a divendre de 8.00 h a 16.00 h