Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Fes més (Càritas Salt)

Definició:
Anar un pas més enllà i aconseguir que els joves en risc d’exclusió social aconsegueixin superar amb èxit la formació postobligatòria i tinguin més oportunitats d’accedir a estudis superiors o al mercat laboral en millors condicions. Aquest és l’objectiu del projecte Fes+, que ofereix eines, suport i acompanyament continuat als alumnes que hi participen i a les seves famílies.

Destinataris:
✔ Joves
✔ Població en risc d´exclusió social

Edats de les persones destinatàries:
 ✔16-29 anys

Procediment d'accés:
 Joves que estiguin estudiant alguna formació postobligatòria

Abast territorial:
✔ Salt

Àmbit d'actuació:
✔ Lleure/educació no formal
✔ Atenció social

Contacte:
Càritas Salt
Hotel d'Entitats de Salt, despatx 10.7 i 10.9
Telèfon: 972 24 24 72
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 h a 15.00 h