Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Projecte de cooperació tècnica per a la prevenció de la Mutilació Genital

Definició:
Aquest és un projecte de cooperació tècnica entre el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, l'Ajuntament de Salt, la Fundació Wassu-UAB i la contrapart a Gàmbia Wassu-Kafo.
El projecte estableix fórmules de cooperació tècnica amb un dels projectes que la Fundació Wassu-UAB desenvolupa a Gàmbia en àrees de salut, investigació i educació per a la prevenció de la Mutilació Genital Femenina.
El que es pretén és conèixer a terreny la realitat sociocultural de la població gambiana en el seu país d’origen; potenciar el treball en xarxa compartint informació amb les autoritats locals i els actors rellevants en la lluita contra les diferents formes de violència basada en el gènere a Gàmbia que permetin millorar les estratègies de cohesió social a Salt i participar en intercanvis formatius amb aquests actors, a Gàmbia i/o a Salt. Però d'altra banda, també hi ha una línia d'intervenció aquí a Salt que té l'objectiu de desenvolupar accions preventives amb la comunitat gambiana, senegalesa i de Mali a partir de metodologia de treball comunitari.
En poques paraules, es tracta d'un projecte que enfoca la cooperació des d'una perspectiva circular, a partir del treball a origen i a destí.

Destinataris: 
✔ Joves
✔ Dones
✔ Població nouvinguda
Altres: Persones de les comunitats gambianes, senegaleses i de Mali (homes i dones)

Edats de les persones destinatàries:
✔12-16 anys
✔16-29 anys
✔30-64 anys
✔65 i més anys

Procediment d'accés:
Qualsevol persona membre d'algunes de les comunitats a qui s'adreça el projecte (Gàmbia, Senegal i Mali) que vulgui col·laborar amb aquesta iniciativa es pot posar directament en contacte amb les persones referents del projecte aquí a Salt (Xavier Xarbau i Zarahy Trejo).

Abast territorial:
✔ Salt

Àmbit d'actuació: 
✔ Relacional/comunitari
✔ Salut. Salut sexual i reproductiva
✔ Salut. Benestar emocional

Contacte:
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt Carrer Riera de Mus, 1. Girona. 17003.
Referents: Zarahy Trejo i Xavier Xarbau
Telèfons: 972 23 51 05 (ext.113) i 972 24 91 91 (ext. 2345)
Correu electrònic: zarahy.trejo@cbs.cat i xxarbau@salt.cat