Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Preparació al naixement.ABS.

Definició:
Preparació física i emocional per al naixement d'un fill/a.
Donar els coneixements necessaris per afrontar el embaràs, part i puerperi.

Destinataris: 
✔ Famílies
✔ Dones

Edats de les persones destinatàries:
✔12-16 anys
✔16-29 anys
✔30-64 anys

Procediment d'accés:
A través de la llevadora de l'ABS

Abast territorial:
✔  Salt

Àmbit d'actuació:
✔ Salut. Salut sexual i reproductiva
✔ Salut. Benestar emocional

Contacte:
Dijous16.00-18.00h al Cap 1 de Salt