Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 6 anys (materno)


Definició:
Servei de suport a famílies amb fills de 0 a 6 anys . El Servei té com a eix principal d'intervenció la millorar del vincle afectiu entre cuidadora/progenitor i infants, així com la promoció dels bons tractes als infants.

Destinataris:
✔ Famílies
✔ Infància
Joves 
Gent gran
Dones
Població en risc d´exclusió social 
Població nouvinguda
Persones amb discapacitats Emprenedors/empresaris/comerciants
Persones que busquin feina (ocupats i/o aturats) 
Persones amb malalties cròniques
Persones amb problemes de salut mental 
Persones cuidadores

Edats de les persones destinatàries:
✔0-3 anys
✔3-6 anys
6-12 anys
12-16 anys
16-29 anys
30-64 anys 65 i més anys
No procedeix

Procediment d'accés:

El principal derivant son els serveis socials bàsics del territori, contemplant també derivacions per part de serveis de salut i educatius.

Abast territorial:
✔ Salt
✔ Gironès
Província de Girona

Àmbit d'actuació:
Lleure/educació no formal
Educació formal
Cultura Esports/exercici físic
Relacional/comunitari
✔Atenció social
Laboral
Ciutadania i participació
Residencial Espacial/territorial
Salut. Salut sexual i reproductiva
Salut. Alcohol, drogues, tabac i altres addiccions
Salut. Alimentació saludable
Salut. Salut bucodental
Salut. Benestar emocional
Altres: Serveis Socials

Contacte:Consoci de Benestar Social Gironès-Salt
Carrer Major, 136. Salt, 17190.
Telèfon: 972 21 32 62