Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Banc de Productes de Suport

Definició:
El Banc de Productes de Suport (a partir d'ara BPS) és un servei de préstec de material adreçat a totes les persones que pateixen una disfunció temporal i/o una discapacitat/dependència i el col.lectiu que es troba implicat en el procés de la millora de la qualitat de vida i l'autonomia de la persona depenent.

Destinataris:
✔ Persones amb discapacitats

Edats de les persones destinatàries:
✔0-3 anys
✔3-6 anys
✔6-12 anys
✔12-16 anys
✔16-29 anys
✔30-64 anys 
✔65 i més anys

Procediment d'accés: 
La demanda d'un producte de suport al BPS pot arribar per: serveis socials de cada municipi, els centres hospitalaris de la comarca del Gironès, des de l'ABS de la Comarca i des d'un servei especialitzat (centre de dia, associació,...). Indiferentment d'on arribin totes les demandes seran recepcionades per la terapeuta ocupacional del Consorci de Benestar Social Gironès- Salt. 
Requisits: viure a un municipi de la comarca del Gironès (excepte la ciutat de Girona), patir una deficiència sensorial, motriu, cognitiva o intel.lectual que origina una discapacitat temporal o permanent que interfereix a les acitivtats de la vida diària bàsiques i instrumentals o bé que realitzi tasques de persona cuidadora, a nivell formal o informal, i que tingui al seu càrrec o treballi amb persones que pateixen una dependència i/o una discapacitat. 
El préstec de material de suport és temporal i sempre subjecte a la valoració i seguiment de la terapeuta ocupacional del BPS. 

Abast territorial:
✔ Salt
✔ Gironès

Àmbit d'actuació:
✔ Atenció social

Contacte:
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
Telèfon: 972 20 19 62
Correu electrònic: terapiaocupacional@cbs.cat
Adreça web: www.cbs.cat