Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Pla Local d'Acció Comunitària Inclusiva (PLACI)

Definició:
El PLACI és un nou pla que neix a l'any 2018 de la fusió dels Plans Locals d'Inclusió (PLIS) amb els Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC). Aquesta nova eina pretén liderar, impulsar i portar a terme la política o acció comunitària inclusiva local. Entesa com la intervenció social que busca, de manera intencionada i planificada, desenvolupar les potencialitats de les persones a partir de processos d’acompanyament i autonomia; dinamitzar i enfortir els vincles socials entre els diferents actors que conviuen en el mateix territori amb l’objectiu de disminuir les desigualtats d’accés a les esferes d’inclusió social de les persones; promoure el desenvolupament social dels territoris, i millorar la qualitat de vida de les persones. 
Aquesta acció comunitària inclusiva es duu a terme des de serveis normalitzats i universals, que no treballen de manera coordinada, sinó integrada, amb altres serveis del territori, que porten a terme el desenvolupament de les capacitats personals a través d’un treball relacional.

Destinataris:
✔ Famílies
✔ Infància
✔ Joves
✔ Gent gran
✔ Dones
✔ Població en risc d´exclusió social
✔ Persones amb discapacitats
✔ Població nouvinguda

El PLACI adreça la seva acció cap a la població en general, tot i que també contempla funcions que s'adrecen als professionals de diferents serveis i als representants polítics locals.

Edats de les persones destinatàries:
No procedeix (s'adreça a la població en general)

Procediment d'accés:
Accés directe i gratuït (veure les dades de contacte).

Abast territorial:
✔ Salt

Àmbit d'actuació:
✔ Relacional/comunitari
✔ Ciutadania i participació
✔ Atenció social

Tots aquests àmbits en els quals es pugui desenvolupar una intervenció social comunitària i inclusiva.

Contacte:
Oficina Tècnica d'Acció Comunitària i Inclusiva (OTACI)
Carrer Riera de Mus, 1. Girona. 17003.
Telèfons: 972 20 19 62 i 972 23 51 05 (ext. 113)
Referent: Zarahy Trejo Pérez
Correu electrònic: pla.inclusio@cbs.cat i pla.inclusio@cbs.cat