Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Cursos de català per a adults. Oficina de Català del Consorci per a la Normalització Lingüística.

Definició:
Cursos de català del nivell Bàsic 1, 2 i 3; Elemental 1, 2 i 3; Intermedi 1, 2 i 3; Suficiència 1, 2 i 3; C2 per a persones de més de 18 anys o 16 si són estrangers.

Destinataris:
Població nouvinguda
Persones que busquin feina (ocupats i/o aturats) 
Persones adultes que vulguin millorar el seu nivell de llengua o que necessitin el certificat de català corresponent.

Edats de les persones destinatàries:
16-29 anys
30-64 anys
65 i més anys

Procediment d'accés:
Les persones majors d'edat o entre 16 i 18 amb tutor legal, s'han d'adreçar a l'Oficina de Català, on es farà una prova de nivell i es formalitzarà la matrícula.
Aquesta tindrà lloc durant 3 períodes a l'any: setembre, desembre i març, més els intensius d'estiu (inscripció al juny). El preu variarà en funció del nivell i hi ha descomptes per a aturats, família monoparental o nombrosa.

Abast territorial:
Salt
Gironès

Àmbit d'actuació:
Cultura
Educació formal
Lleure/educació no formal

Contacte:
Oficina de Català del Consorci per a la Normalització Lingüística
Factoria Cultural Coma Cros
Carrer Sant Antoni, 1, despatx 7. Salt. 17190.
Telèfon: 972 24 91 91 (ext.1319)
Correu electrònic: salt@cpnl.cat
Adreça web: www.cpnl.cat/salt