Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Programa de formació instrumental i acompanyament educatiu amb dones adultes.

Definició:
Es treballa la lectoescriptura, les competències orals en els idiomes d'acollida i les competències digitals. També es treballa en l'àmbit relacional i comunitari. Les propostes s'organitzen en cursos trimestrals d'alfabetització bàsica, alfabetització per a neolectores, català inicial, castellà inicial, conversa o iniciació a la informàtica. Els horaris i calendaris formatius s'adapten a les possibilitats horàries de les alumnes amb menors de tres anys a càrrec. S'ofereix un servei d'orientació educativa i acompanyament en tràmits educatius per a les alumnes.

Destinataris:
Dones (Dones adultes, prioritàriament amb infants menors de tres anys a càrrec).
Edats de les persones destinatàries:
16-29
30-64

Procediment d'accés:
Contacte directe amb l'entitat i derivacions des de serveis educatius i serveis socials. Matrícula trimestral.

Abast territorial:
Salt

Àmbit d'actuació:
Lleure/educació no formal
Educació formal
Relacional/comunitari

Contacte:
Associació Dota
C/ Sant Dionís, 42, Despatx 108.Salt. 17190.
Telèfon: +34 633 160 195
Correu electrònic: info@dota-associacio.org
Adreça web: https://dota-associacio.org