Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Casal Familiar - SOAF Salt


Definició: 
El Casal Familiar–Servei Comunitari de Famílies- vol enfortir les capacitats internes i comunitàries de les famílies oferint recursos educatius, de promoció i de participació. Volem que les famílies especialment vulnerables puguin oferir també un entorn de creixement als seus membres, de manera individual i conjunta, però també que comptin amb oportunitats de participació comunitària i de relació amb els recursos de l’entorn per afavorir que puguin implicar-se com un agent de col·laboració i transformació comunitària.
L’acció del projecte s’articula al voltant de tres eixos:
1. La capacitació i formació de les mares i els pares per potenciar la seva autonomia
2. L’enfortiment de les relacions familiars i les competències parentals
3. La integració i participació familiar en la comunitat
Es contemplen dins aquests tres eixos activitats de:
• formació i desenvolupament de competències instrumentals i bàsiques
• coneixement i accés als recursos i serveis de suport a la família
• desenvolupament de competències parentals i intercanvi vivencial entre famílies
• relació i convivència entre pares i fills mitjançant l’oci i el lleure
• suport en el procés educatiu dels fills i relació amb l’escola
• participació i implicació en iniciatives comunitàries
• creació i desenvolupament de xarxes de suport entre famílies
• iniciatives familiars autogestionades
• altres activitats que contribueixin als objectius del servei i s’adaptin a les necessitats i característiques de les famílies participants i l’entorn.

Destinataris:
Famílies

Edats de les persones destinatàries:
(No procedeix)

Procediment d'accés:
Gratuït. Cal Inscripció prèvia. Cal demanar cita prèvia via telèfon o correu electrònic.

Abast territorial:
Salt

Àmbit d'actuació:
Lleure/educació no formal
Relacional/comunitari
Atenció social

Contacte:
Carrer Major, 30. Salt. 17190.
Telèfon: 609 761 739
Adreça electrònica: esurroca@casaldelsinfants.org