Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Projecte de beques escolars. Fundació Catalunya. La Pedrera

Definició:
Des de SERGI portem la gestió de 37 beques d'ajuda escolar a certs alumnes que els centres educatius de la població han cregut que era pertinent ajudar-los a nivell econòmic en la seva vida acadèmica.

Destinataris:
Infància
Joves
Població nouvinguda
Persones amb discapacitats

Edats de les persones destinatàries:
12-16 anys
16-29 anys

Procediment d'accés:
Els IES de la població de Salt són els que demanen i presenten els casos de possible candidats a rebre la beca (en cas de que hi hagi places) i el departament tècnic de SERGI i la Fundació la Pedrera valoren el cas i si ho creu convenient l'aproven.

Abast territorial:
Salt

Àmbit d'actuació:
Lleure/educació no formal
Educació formal

Contacte:
Joan Mora
Telèfon: 630 137 432
Horari: de dilluns a dimecres de 8:00 a 14:00 h
Correu electrònic: joanmora@fundaciosergi.org