Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Aula Activa Girona


Definició:
L’Aula Activa és un servei d’orientació i recerca de feina intensiva que depèn del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, que té com a objectiu general accelerar la incorporació al mercat laboral i la missió d’aconseguir una nova oportunitat professional.
La metodologia es basa en una recerca intensiva i sistemàtica de feina, a través dels portals d’Internet, d’autocandidatura, de la gestió de contactes i de les xarxes socials.
Dues orientadores professionals dinamitzem l’Aula Activa acompanyant les persones que busquen una nova oportunitat laboral mitjançant dinàmiques de grup, inputs i assessorament personalitzat.
Continguts que treballem: les eines de recerca de feina (currículum i carta de presentació);  avantatges i inconvenients dels diferents canals de recerca de feina, la entrevista i altres proves de selecció de personal, la planificació (ús d’eines 2.0), l’autocandidatura, la xarxa de contactes (networking) i la recerca de feina 2.0 (marca personal i xarxes socials).
A l’Aula Activa es disposa d'ordinador, connexió a Internet i línia telefònica juntament amb una plataforma web que ofereix accés als diferents portals de feina que hi ha al mercat, adaptat a les ocupacions sol.licitades.
El nombre de participants de l’aula és de 15 persones.


Destinataris:
Persones que busquin feina (ocupats i/o aturats)

Edats de les persones destinatàries:
16-29 anys
30-64anys

Procediment d'accés:
Per poder participar a l’Aula cal estar inscrit/a al SOC com a demandant d’ocupació, autonomia informàtica, objectiu professional clar, parlar i entendre el català i/o castellà, motivació per trobar feina i per participar en un programa de recerca de feina.
Servei públic, voluntari i gratuït.

Abast territorial:
Província de Girona

Àmbit d'actuació:
Laboral

Contacte:
CIFO Salt
Carrer Alfons Moré, 1. Salt. 17190
Telèfon: 972 405 049
Correu electrònic: aula_cifosalt.soc@gencat.cat
ivonne.jimenez@gencat.cat
gemma.martinezm@gencat.cat