Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Espai amb Cor (Rober)

Definició:
Espai on es garanteix que les persones amb falta de recursos puguin accedir a roba amb condicions adequades. Els robers reciclen roba de segona mà que es troba en bon estat per a la posterior distribució. Aquests espais contribueixen a enfortir el consum responsable, i són un primer punt de trobada i d’atenció a les persones més vulnerables.

Destinataris:
 ✔ Famílies
✔ Joves
✔ Gent gran
✔ Població nouvinguda
✔ Població en risc d´exclusió social
✔ Dones

Edats de les persones destinatàries:
✔ 16-29 anys
✔ 30-64 anys
✔ 65 i més anys

Procediment d'accés:
Atenció social: Persones derivades de Serveis Bàsics d'Atenció Social. Al ser una botiga social, qualsevol persona interessada hi té accés.

Abast territorial:
✔ Salt

Àmbit d'actuació:
✔ Relacional/comunitari
✔ Atenció social

Contacte:
Càritas Salt
Passeig Marquès de Camps, 6. Salt.17190.
Telèfon: 972 24 24 72 
Horari: Dilluns a divendres de 10.00 h a 12.00 h i de 17.00 h a 19.00 h