Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Programa Caixa ProInfància


Definició:
Aquest programa té l'objectiu de trencar el cercle de la pobresa que es transmet de pares a fills i ofereix als més petits, oportunitats de futur. Els serveis que ofereix aquest programa són: 
Serveis pro educació: Reforç educatiu i equipament escolar; Centres oberts; Campaments i activitats d'estiu; 
Tallers educatius familiars 
Serveis pro salut: Alimentació i higiene infantil; Ulleres i audiòfons; Recolzament psicològic (la nostra entitat ofereix el servei de recolzament psicològic, a través d'atenció terapèutica a aquestes famílies en situació de pobresa i exclusió social).

Destinataris:
✔ Famílies
✔ Infància
Altres: Famílies amb fills de 0 a 18 anys, en situació de pobresa i exclusió social.

Edats de les persones destinatàries:
✔0-3 anys
✔3-6 anys
✔6-12 anys
✔12-16 anys
✔16-29 anys
✔30-64 anys

Procediment d'accés:
Càrites, com a entitat coordinadora, fa la derivació dels casos a la Fundació Infància i Família per a l'aplicació del programa.

Abast territorial:
✔ Salt
✔ Gironès

Àmbit d'actuació:
✔ Salut. Benestar emocional
Altre: El programa atèn diferents àmbits i la nostra Fundació en treballa 1

Contacte:
Fundació Infància i família
Carrer de la Garrotxa 7, Girona.
Telèfon: 972 21 05 12 i 619 507 473 
Referent: Marta Ayuso
Correu electrònic: edafgirona@infanciaifamilia.org