Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Servei d'Atenció Integral (SAI) Gironès-Salt

Definició:
Servei destinat a assessorar i orientar persones del col.lectiu LGTBI i/o llurs families. Te per funció lluitar contra la discriminació per raó d'orientació sexual o de gènere. Amb aquesta finalitzat des del servei s'organitzen accions de sensibilització (xerrades, tallers, ...), formació per a professionals, i assessorament i suport a persones LGTBI en l'exercici dels seus drets i/o en la gestió de tràmits (tarja sanitària amb el nom sentit, ...).

Destinataris:
Altres: Persones del col.lectiu LGTBI (lesbianes, gais, transexuals i bisexuals)

Edats de les persones destinatàries:
No procedeix

Procediment d'accés:
Demanda directa al servei per via presencial, telefònica o telemàtica Servei públic i gratuït

Abast territorial:
✔ Salt
✔ Gironès

Àmbit d'actuació:
✔ Relacional/comunitari
✔ Ciutadania i participació
✔ Salut. Salut sexual i reproductiva
✔ Salut. Benestar emocional

Contacte:
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
Carrer Riera de Mus, 1A. Girona.17001.
Telèfon:  972 20 19 62
Correu electrònic: e sai@cbs.cat