Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Servei Municipal d'Acollida i Ciutadania

Definició:
Principalment aplica el Servei de Primera Acollida coordinadament amb la Generalitat. També disposa de serveis especialitzats (borsa de traductors i assessorament jurídic) gratuïts. 
Realitza accions per a la promoció de Salt intercultural.

Destinataris:
✔ Població nouvinguda

Edats de les persones destinatàries:
✔16-29 anys
✔30-64 anys
✔65 i més anys

Procediment d'accés:
Informació a través del Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Salt i directament al Servei Municipal d'Acollida i Ciutadania situat al Mas Mota.

Abast territorial:
✔ Salt

Àmbit d'actuació:
✔ Relacional/comunitari
✔ Atenció social
✔ Ciutadania i participació

Contacte:
Edifici Mas Mota
Plaça Catalunya, s/n. Salt.17190.
Telèfon: 972 24 91 91 extensió 2345 i  616 40 11 33 
Correu electrònic: acollida@salt.cat
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h.