Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Servei i Punt d'Acollida de Càritas

Definició:
Durant aquest procés escoltem a la persona atesa, identifiquem i valorem la seva situació i establim un pla de treball personalitzat, coordinat amb els serveis socials i altres entitats. Els nostres equips de professionals i voluntariat treballen amb la participació activa de les famílies i les acompanyen per fomentar-ne l'autonomia i la promoció amb l'objectiu de fer front a la pobresa i l'exclusió social.

Destinataris: 
✔ Famílies
✔ Joves
✔ Gent gran
✔ Dones
✔ Població nouvinguda
✔ Població en risc d´exclusió social

Edats de les persones destinatàries:
✔16-29 anys
✔30-64 anys
✔65 i més anys

Procediment d'accés: 
Les persones han de demanar cita prèvia presencial o telefònicament els dimarts, dijous o divendres, de 10.00 h a 12.00 h. O bé, venir derivades de Serveis Bàsics d'Atenció Social (serveis socials) o altres servies i entitats socials del territori.

Abast territorial:
✔Salt

Àmbit d'actuació:
✔Atenció social 

Contacte:
Càritas Salt
Hotel d'Entitats de Salt, despatx 10.7 i 10.9
Telèfon: 972 24 24 72
Correu electrònic: salt@caritasgirona.cat / coordinacio.salt@caritasgirona.cat