Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Serveis Socioeducatius d'atenció diürna

Definició:
Els Serveis diürns són uns serveis socialsbàsics per a l'atenció d’infants i adolescents en situació de risc fora de l’horari escolar en els períodes lectius, que donen suport, estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensen les mancances dels infants i adolescents atesos mitjançant el treball individualitzats, el grupal, el treball en xarxa i amb la comunitat. 
(Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-11). 
A Salt es disposen de dos Serveis d’atenció diürna.

Destinataris:
✔ Joves
✔ Infància
✔ Famílies

Edats de les persones destinatàries:
✔3-6 anys
✔6-12 anys
✔12-16 anys

Procediment d'accés:
Derivació dels equips de Serveis Bàsics d'Atenció Social (serveis socials).

Abast territorial:
 ✔ Salt

Àmbit d'actuació:
✔ Atenció social

Contacte:
Telèfon: 972 20 19 62
Correu eletrònics: centreobertsalt@cbs.cat