Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Programa Creixem

Definició:
El Creixem és programa integral que treballa el suport parental i la criança positiva mitjançant la sensibilització i la prevenció. 
Tenim tres apartats d' intervenció: 
1) Fem xerrades a escoles e instituts dirigides a pares i mares per afrontar els reptes de l' educació dels seus fills i filles. 
2) Fem xerrades als Instituts dirigides a adolescents d' ESO i Batxillerat on treballem matèries com: el consum de tòxics, la comunicació a la familia, altres conductes disruptives de l' adolescència,  l' ús o abús de les pantalles. 
3) Intervenció amb els pares i mares i els seus fills o filles quan s' està donant: un consum de tòxics incipient, conflictes familiars importants, addició inicial a les pantalles o qualsevol altre situació familiar que sigui abordable des de la perspectiva socio educativa.

 Destinataris:
✔ Famílies
✔ Infància
✔ Joves
✔ Població en risc d´exclusió social

Edats de les persones destinatàries:
✔3-6 anys
✔6-12 anys
✔12-16 anys 
✔16-29 anys
✔30-64 anys

Procediment d'accés: 
Via d' accés al Creixem: 
- L' escoles i els instituts on intervé el Consorci de Benestar Social Gironès Salt poden demanar les xerrades del Creixem dirigides a pares i mares. Cada curs escolar enviem les temàtiques que poden triar. 
-Els instituts poden triar les xerrades dirigides als alumnes d' ESO o batxillerat. 
- La Policia Local, els Serveis Socials, els tècnics de joventut, les pròpies famílies o qualsevol agent que treballi als territoris del Consorci de Benestar Social Gironès poden demanar la intervenció del Creixem en matèria de consum de tòxics o altres conductes disruptives dels adolescents o joves. 
Per demanar la nostra intervenció s'enviarà un correu electrònic a: dispositiu@cbs.cat. explicant el motiu de derivació i les dades bàsiques de la persona que deriva. En un termini curt de temps ens posarem en contacte amb el derivant per establir una entrevista presencial. 
El servei és gratuït.

Abast territorial:
✔ Gironès
✔ Salt

Àmbit d'actuació:
✔ Lleure/educació no formal
✔ Relacional/comunitari
✔ Salut. Benestar emocional
✔ Salut. Alcohol, drogues, tabac i altres addiccions

Contacte:
Telèfon: 972 23 51 05
Correu electrònic: dispositiu@cbs.cat