Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Reactiva't

Definició:
Servei adreçat a joves de 16 a 25 anys en situació de vulnerabilitat que pretén reforçar o ampliar les capacitats de socialització dels joves. Per aconseguir aquesta finalitat, el Reactiva’t genera condicions i ofereix oportunitats al jove per tal de reforçar o millorar les aptituds, competències i habilitats que li permetin adaptar-se de manera idònia al seu entorn proper, i alhora, contribuir a incorporar elements socioculturals que ajudin a construir la seva identitat de manera positiva. 
Funcions: 
-Empoderament i capacitació dels joves per tal de millorar les habilitats socials i reforçar la xarxa de suport social que tenen i així afavorir la seva integració social.
-Ocupabilitat del temps dels joves per disminuir la situació de risc social dels joves atesos.
-Fomentar experiències vocacionals o pre-laborals que reforcin les aptituds, competències i habilitats socials i li permetin adaptar-se de manera idònia al seu entorn proper. 
-Contribuir a incorporar elements socioculturals que ajudin als joves a construir la seva identitat de manera positiva.
-Fomentar el treball en xarxa amb els joves com estratègia comunitària. 

Destinataris: 
✔ Joves 

Edats de les persones destinatàries: 
✔16-29 anys

Procediment d'accés: 
L'accés al servei és directe. Els criteris d'admissió són: 
-Joves de 16 a 25 anys 
-En el cas dels menors de 18 anys cal autorització paterna 
Criteris d'exclusió: 
-Disponibilitat de plaça (màxim 10 joves per grup) 
-Que el jove presenti greus discapacitats, trastorns mentals, dependència toxicològica o problemes conductuals que suposi un risc per a la resta de menors o altres problemàtiques que impossibilitin ser qui controli el seu propi procés educatiu de millora.

Abast territorial:
✔ Salt

Àmbit d'actuació: 
✔ Atenció social 

Contacte:
Oficina Programes d'intervenció socioeducativa d'infància, joves i família 
Carrer Major, 163B, Entresol. Salt. 17190.
Telfèfon: 972 20 19 62
Horari de l'activitat: Dijous, de 1.00 a 13.00 h  a la Sala Ateneu de la ComaCros.