Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Servei d'intervenció i acompanyament a joves (SIAJ)

Definició:
Servei adreçat a joves de 16 a 18 anys en situació de vulnerabilitat que pretén contribuir en el seu desenvolupament integral, acompanyant-los en la seva transició a la maduresa i en la presa de decisions del seu procés de creixement, així com potenciar les seves capacitats per tal de millorar algunes de les problemàtiques que pateixen. 
Funcions: 
-Orientació personal al jove: informar, identificar interessos i limitacions, orientar i derivar als joves als recursos ocupacionals o activitats formatives, partint d'un diagnòstic compartit i un pla de treball conjunt. 
-Acompanyament educatiu del jove per tal d'aconseguir la seva vinculació a altres serveis i afavorir la seva integració social i laboral. 
-Empoderament i capacitació per tal de millorar les habilitats socials i reforçar le xarxa de suport social del jove. 
-Fomentar experiències vocacionals o pre-laborals que millorin les habilitats socials a partir de petits projectes. 
-Prevenció general: xerrades-tallers per prevenir de manera general els factors de desconnexió a la població juvenil.

Destinataris:
✔ Joves

Edats de les persones destinatàries:
✔16-29 anys

Procediment d'accés:
L'accés al servei és per derivació dels Serveis Bàsics d'Atenció Social (serveis socials). Criteris d'admissió previs a la derivació:
- Menors de 16 a 18 anys (inclosos)
- Tenir expedient obert de risc en els SBAS
- Tenir un Pla de treball per part del professional referent
Criteris d'exclusió:
-Que el menor presenti greus discapacitats, trastorns mentals, dependència toxicològica o problemes conductuals que suposin un risc per a la resta de menors o altres problemàtiques que impossibilitin al jove de ser qui controli el seu propi procés educatiu de millora.
-No acceptació de relació d’ajuda per part dels referents del menor.
-Negativa absoluta de la relació d'ajuda per part del menor .

Abast territorial:
✔ Salt

Àmbit d'actuació:
✔ Atenció social

Contacte:
Oficina de Programes d'intervenció socioeducativa d'infància, joves i família.
Carrer Major, 163B, Entresol. Salt. 17190.
Telèfon: 972 20 19 62
Horari: dimarts i dimecres, de 8.00 a 15.00 h (prèvia cita)