Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Centre laboral Oscobe


Definició:El Centre Laboral és un servei d'acció social per a persones que es troben en situació de risc d'exclusió social o en risc de patir-ne; que ofereix itineraris formatius en diferents modalitats:
- Formació Prelaboral: Servei Prepara't.
- Formacions tècnico professional amb Certificats de Professionalitat en les especialitats de: Serveis de Restaurant Nivell 2, Auxiliar de serveis d'àpats Nivell 1, Auxiliar de vivers, jardins i centres de jardineria Nivell 1, Agricultura ecològica Nivell 2.
- PFI d'Hostaleria: en l'especialitat de cuina i serveis de restauració.
- Formacions a mida (ajudant de cuina, cambrer de bar i restaurant, auxiliar de serveis per a càmpings, auxiliar de manteniment nàutic).
- Altres formacions complementàries (competències transversals, formació laboral...).
Alhora, el Centre Laboral també ofereix un servei integral d'orientació i inserció laboral amb tècnics especialitzats, per a persones amb especials dificultats per a trobar feina, establint un itinerari personalitzat d’orientació que proporciona l’assessorament que tan la persona com l’empresa necessiten, i també un suport complert que inclou totes les etapes del procés: orientació, capacitació, intermediació i seguiment; amb l'objectiu de facilitar la integració laboral de les persones en risc d’exclusió social, contribuint en la millora de la seva ocupabilitat.

Destinataris:
✔ Joves
✔ Població en risc d´exclusió social
✔ Població nouvinguda
✔ Persones que busquin feina (ocupats i/o aturats)

Edats de les persones destinatàries:
✔16-29 anys
✔30-64 anys

Procediment d'accés:
Totes les accions de formació, orientació i inserció laboral que es porten a terme en el Centre Laboral  són gratuites.
La via d'accés en aquests programes es fa a través de la responsable de l'àrea d'acollida (Anna Piñeiro), a través de l'adreça electrònica (anna.pineiro@oscobe.com) o del telèfon de contacte: (628.88.25.34).
Els requisits per poder accedir al servei, és disposar del DNI/NIE, ser major de 16 anys i disposar del document DARDO del SOC.
* Depenent del programa és demanen altres requisits d'entrada, com pot ser l'edat o altres documents.

Abast territorial:
✔ Província de Girona

Àmbit d'actuació:
✔ Laboral
✔ Educació formal
✔ Atenció social
✔ Lleure/educació no formal

Contacte:
Zona Sant Medir, s/n. Sant Gregori. 17150 
Referent: Laura Maynegra Roca (Directora Centre Laboral).
Telefons: 972 2216 57 i 638 00 92 94
Correu electrònic: laura.maynegra@oscobe.com
Adreça web: www.oscobe.com
Horari: De dilluns a divendres de 9:00-17:00 h.