Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Cicle de xerrades: "Ser autònom/a a casa". Consorci de Benestar Social Gironès-Salt

Definició:
La finalitat del cicle de xerrades és ajudar a descobrir als assistents nous aprenantatges en relació a l'autonomia personal i un nou entorn per seguir actius. El Cicle està format per tres xerrades: la xerrada 1 l'anomenem el servei de teràpia ocupacional i el banc de productes de suport on expliquem com es pot accedir i com funcionen aquests dos recursos. La xerrada 2 porta per títol adaptació del domicili i productes de suport i pretenem mostrar tots aquells elements que dificulten l'autonomia i, donem orientacions per adaptar-los, suprimir-los o utilitzar-los segons la nostra diversitat funcional. La xerrada 3 porta per títol cuidar-nos dia a dia per invertir en salut i en aquesta xerrada donem orientacions en higiene postural i ergonomia, en propostes per cuidar el nostre cos, en potenciar les nostres capacitats,... i per arribar a la vellesa amb qualitat. La xerrada la desenvolupa la terapeuta ocupacional del Consorci de Benestar Social Gironès- Salt.

Destinataris:
✔ Gent gran
✔ Persones amb discapacitats
✔ Persones cuidadores

Edats de les persones destinatàries:
✔No procedeix

Les xerrades van destinades a persones que han vist disminuïdes les seves capacitats, cuidadors/es de persones amb dependència i discapacitat i tothom que vulgui fer prevenció de cara a la vellesa. 
Si disposes d'un grup de persones amb aquestes característiques i t'interessa alguna de les xerrades o bé tot el Cicle només t'has de posar en contacte amb nosaltres.

Abast territorial:
✔ Salt
✔ Gironès

Àmbit d'actuació:
✔ Atenció social

Contacte:
Per més informació:
Correu electrònic: equip.tecnic@cbs.cat