Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Centre obert infantil (Casal dels infants)

Definició:
El projecte va dirigit a infants de 6 a 12 anys amb una situació de vulnerabilitat social, promovent la seva particpació en activitats de reforç escolar i lleure socioeducatiu, que reforcin els seus hàbits i valors així com de promoure actituds motivadores davant l'aprenentatge i l'entorn escolar.

Destinataris: 
✔ Famílies
✔ Infància

Edats de les persones destinatàries: 
✔6-12 anys

Procediment d'accés:
Aquest servei és gratuït i les persones poden assistir per derivació de Serveis socials, dels centres educatius o demanant informació individualment com a persona interessada a la nostra seu.

Abast territorial: 
✔ Salt

Àmbit d'actuació: 
✔ Salut. Benestar emocional
✔ Relacional/comunitari
✔ Atenció social
✔ Lleure/educació no formal

Contacte:
Seu del Casal dels infants
Carrer Major, 30. Salt. 17190
Telèfon: 856 09 45 00
Referent: Cristina Artacho
Correu electrònic: cartacho@casaldelsinfants.org 
Horaris:
- De les 17.00 fins a les 20.00 h els dies lectius del curs escolar.
- De les 10.00 fins a les 16.00 h durant els períodes de vacances escolars de Nadal, Setmana Santa i estiu.