Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Espai Municipal d'Ocupació (EMO)

Definició:
L'Espai Municipal d'Ocupació (EMO) de l'Ajuntament de Salt és un servei públic adscrit a l'Àrea d'Acció Social i Habitatge i pertanyent a la Regidoria de Promoció de l'Ocupació. 
La nostra missió és EMPODERAR A LES PERSONES DOTANT-LES D’AUTONOMIA, mitjançant noves formes d’orientar l’ocupació. 
El nostre valor diferencial és LA FLEXIBILITAT, entesa com la capacitat d’adaptació a noves circumstàncies i a nous entorns econòmics i socials en tot moment. 
Treballem per: 
- Implementar mesures actives per millorar l’ocupabilitat i la inserció de les persones treballadores en situació d’atur o en actiu. 
- Millorar les competències professionals i del capital humà de les persones treballadores en situació d’atur o en actiu. 
- Millorar el teixit empresarial de Salt, promoure la prospecció i la intermediació amb les empreses. 
- Impulsar l’activitat econòmica del territori a través de l’emprenedoria i la promoció de la ciutat. 
Els nostres projectes i serveis s’organitzen en tres grans àrees: OCUPACIÓ, FORMACIÓ, EMPRESA I EMPRENEDORIA. 
Oferim una atenció personalitzada, eficient i de qualitat en totes les accions que desenvolupem. 
Som “ARTESANS DE L’OCUPACIÓ”.
Serveis que oferim:
Accions individuals
- Oferim informació i orientació professional.
- Accions concretes per acompanyar-te en la recerca de feina.
- Informació sobre ofertes de treball.
Accions grupals
- Accions d’orientació bàsica.
- Coneix les TIC i les xarxes socials per a la recerca de feina.
- Laboratori Emocional.
- Sessions Sectorials. Apropament a les empreses.
- Espai Obert
Suport a la creació d’empreses.
- Assessorament empresarial i seguiment durant l’etapa de consolidació.
- Jornades, conferències i formació per a empreses.
- Visites a les empreses: detecció, suport i seguiment de les necessitats de forma transversal.
- Suport i seguiment en la generació d'ocupació (ofertes de treball).
- Oferiments de perfils professionals a les empreses (generació proactiva d'ocupació).
- Impuls i promoció de la millora i la dinamització dels polígons industrials d'activitat econòmica del municipi.

Destinataris: 
✔ Joves
✔ Dones
✔ Població en risc d´exclusió social
✔ Persones cuidadores
✔ Persones amb discapacitats
✔ Emprenedors/empresaris/comerciants
✔ Persones que busquin feina (ocupats i/o aturats)
✔ Població nouvinguda

Edats de les persones destinatàries: 
✔16-29 anys
✔30-64 anys

Procediment d'accés: 
Estar inscrit en alguna Oficina de Treball de la Generalitat com a Demandant d'Ocupació, ja sigui No Ocupat (DONO) o en recerca de millora de feina, i portar el DARDO (Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació).

Abast territorial:
✔ Salt
✔ Gironès
✔ Província de Girona

Àmbit d'actuació:
✔ Laboral

Contacte:
C/ Major, 164 baixos. Salt. 17190
Telèfon: 972 40 52 95
Correu electrònic:emo@salt.cat
Adreça web: emo.viladesalt.cat
Horari: de dilluns a divendres de 10.00 h a 13.00 h.