Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Espai lector

Definició:
L’Espai lector és un espai destinat a la promoció del gaudi de la lectura i a l’acompanyament de les tasques escolars que s’emmarca dins el Projecte Juguem de l’Ajuntament de Salt, que incorpora un procés de dinamització comunitària per fer de l’espai públic un espai educador i de cohesió social. Aquest espai està situat a la planta baixa del Mas Mota i està dotat d’un fons bibliogràfic dels millors contes i àlbums il·lustrats i algunes obres de referència per tal de despertar l’entusiasme dels infants. 
Compta amb una persona de referència, la Lilian Canté, responsable de gestionar l’equipament fent tasques de suport a la lectura. A més, rebrà l’ajuda de voluntaris, fet que possibilita un acompanyament més individualitzat i de més qualitat. En aquest servei també es duen a terme activitats puntuals de lectura col·lectiva, tallers d’escriptura, contacontes, filosofia,... 
El servei és obert totes les tardes de dilluns a divendres del calendari lectiu escolar (de setembre a juny) de les 17 h a les 19.30 h.

Destinataris: 
✔ Infància

Edats de les persones destinatàries:
✔6-12 anys

Procediment d'accés:
Les famílies de Salt interessades amb l'assistència del/s seu/s infant/s a l'Espai Lector pot anar directament a Mas Mota, on es realitza l'activitat, i inscriu'l amb un full d'inscripció.
Es un servei gratuït i universal.

Abast territorial:
✔ Salt

Àmbit d'actuació: 
✔ Educació no formal
✔ Cultura

Contacte:
L'activitat es realitza a Mas Mota de Salt
Fundació Resilis
Carrer de la Garrotxa, 7. Girona.
Telèfon: 972 405454
Correu electrònic: espailector@resilis.org
Persona de contacte Lilian Canté
Horari: de dilluns a divendres (calendari lectiu) de 17.00 h a les 19.30 h.