Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Consulta de deshabituació al tabac

Definició:
El tabaquisme és una malaltia crònica, està relacionat amb múltiples problemes de salut, i és la primera causa de malaltia, invalidesa i mort en el nostre entorn. Fumar és, al mateix temps, una addicció física i psicològica, una conducta apresa i una dependència social. Deixar de fumar suposa, per tant, superar l'addicció a la nicotina desaprendre una conducta i modificar la influència del entorno. 
En l'Àrea Bàsica de Salut de Salt s'ofereix la consulta especialitzada del tabac, ubicada al CAP Alfons Morè i al CAP Jordi Nadal. 
Consisteix en una intervenció individualitzada e intensiva amb un mínim de 6 visites, seguint l'esquema d'intervenció intensiva de la guia de pràctica clínica de ICS.

Destinataris:
Altres: fumadors majors de 15 anys.

Edats de les persones destinatàries:
✔16-29 anys
✔ 30-64 anys
✔ 65 i més anys 

Procediment d'accés:
Gratüit.
Els fumadors que vulguin deixar el tabac, haurien de sol·licitar consulta al seu professional sanitari (metge/ssa o infermer/a del Centre Sanitari).

Abast territorial:
✔ Salt

Àmbit d'actuació:
 ✔ Salut. Alcohol, drogues, tabac i altres addiccions

Contacte:
Contactar directament amb:
CAP Jordi Nadal: 972 24 37 37 o 
CAP Alfons Moré: 972 43 91 36