Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Ajuts de transport adaptat


Definició:
Convocatòria anual d'ajudes econòmiques de transport adaptat, amb la finalitat de donar el suport necessari per al transport de les persones amb discapacitats i amb problemes de mobilitat, a fi i efecte que puguin accedir als serveis socials d'atenció especialitzada.

Destinataris:
✔ Persones amb discapacitats

Edats de les persones destinatàries:
✔16-29 anys
✔30-64 anys 
✔65 i més anys 

Procediment d'accés: 
Totes aquelles persones majors de 18 anys que resideixen als municipis de la comarca del Gironès (exceptuant la ciutat de Girona) que disposin del certificat de discapacitat i necessitat d'acompanyament. Per sol.licitar l'ajut cal complir els criteris que es publiquen anualment a les bases reguladores de les subvencions destinades al finançament dels serveis de transport adaptat als municipis de menys de 50.000 habitants de la comarca del Gironès.

Abast territorial:
✔ Salt
✔ Gironès

Àmbit d'actuació:
✔ Atenció social 

Contacte:
Centre de recursos de la gent gran de Salt
Plaça de la Vila, 1.Salt. 17190
Telèfon: 972 20 19 62

Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
Carrer Riera de Mus, 1-A. Girona. 17003
Telèfon: 972 20 19 62

Als serveis bàsics d'atenció social del vostre municipi.