Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Grups Empoderament (Càritas Salt)

Definició:
En aquestes espais de trobada, hi participen majoritàriament dones amb fills a càrrec, que estan vivint una situació personal complicada i necessiten sentir-se escoltades i guanyar autonomia. Aquí comparteixen experiències personals, s’acompanyen les unes a les altres i expressen sense embuts les seves idees i inquietuds, amb l’objectiu d’aconseguir eines per establir vincles, conèixer i participar dels recursos del seu entorn, millorar el seu benestar i superar situacions de vulnerabilitat. Des de Càritas ens encarreguem de dinamitzar aquests grups i fer-ne el seguiment.

Destinataris: 
✔ Dones
✔ Població en risc d´exclusió social
✔ Població nouvinguda

Edats de les persones destinatàries: 
✔16-29 anys
✔30-64 anys
✔65 i més anys

Procediment d'accés: 
Persones derivades de Serveis Bàsics d'Atenció Social i totes aquelles persones que tinguin interés en participar-hi.

Abast territorial: 
✔Salt

Àmbit d'actuació:
✔ Relacional/comunitari

Contacte:
Càritas Salt
Hotel d'Entitats de Salt, despatx 10.7 i 10.9
Telèfon: 972 24 24 72
Correu electrònic: salt@caritasgirona.cat   i    coordinacio.salt@caritasgirona.cat