Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Servei de pisos assistits per a joves extutelats

Definició:
La Fundació Oscobe disposa de 3 pisos assistits adreçats a joves d'entre 17 i 21 anys, extutelats, a la ciutat de Girona. 
L'objectiu principal és facilitar el procés maduratiu de la persona jove a través de l’acompanyament, la motivació, l’assessorament, l’orientació i formació per tal de potenciar la seva autonomia personal mitjançant una intervenció individualitzada. 
La intervenció individualitzada compren el seguiment del jove per part d’un professional durant un període determinat de temps basat en un Pla de Treball Individual (PTI) que marcarà un camí cap a la progressiva integració social i laboral, la seva independència i autonomia, entesa aquesta última com la capacitat del jove per desenvolupar la seva vida quotidiana sense la necessitat de la intervenció dels serveis especialitzats.

Destinataris:
✔ Joves 

Edats de les persones destinatàries:
✔16-29 anys

Procediment d'accés: 
Els joves venen derivats de l'Àrea de Suport al Jove. Els joves paguen un lloguer en funció dels seus ingressos tal i com ho estipula l'ASJTET amb la taula de copagament.

Abast territorial:
✔ Província de Girona 

Àmbit d'actuació:
✔ Residencial

Contacte:
Referente: Núria Malet Duran (coordinadora servei) 
Telèfon: 679 40 64 58 
Correu electrònic: pisos@oscobe.com 
Adreça web: www.oscobe.com 
Horari: de les 9.00 h a les 20.00 h