Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Pisos d'Acollida Temporal per la Inclusió (PATI)

Definició:
Dones i mares amb fills a càrrec que pateixen precarietat econòmica severa, conviuen, de manera temporal, en pisos compartits. Aquest entorn residencial millora l’autonomia d’aquestes persones mentre reben el suport necessari perquè puguin superar les situacions d’exclusió. Des de Càritas ens encarreguem de no deixar soles aquestes persones i acompanyar-les en tot el procés de millora que inclou tant aspectes jurídics, de salut, de promoció personal de la pròpia dona, així com de cura i d’atenció als menors, perquè hi hagi una bona convivència i suport mutu.

Destinataris: 
✔ Famílies
✔ Dones
✔ Població en risc d´exclusió social

Edats de les persones destinatàries: 
✔16-29 anys
✔30-64 anys
✔65 i més anys

Procediment d'accés: 
Famílies i persones derivades de Serveis Bàsics d'Atenció Social (SBAS)

Abast territorial:
✔ Salt

Àmbit d'actuació: 
✔ Atenció social
✔ Residencial

Contacte:
Càritas Salt
Hotel d'Entitats de Salt, despatx 10.7 i 10.9
Telèfon: 972 24 24 72
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 h a 15.00 h