Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Programa de prevenció i pal•liació de la pobresa energètica.

Definició:
L'objectiu general del projecte és establir una estratègia a nivell comarcal per prevenir i pal.liar els efectes de la pobresa energètica al Gironès. Les accions que es contemplen en el Programa són: Formació als equips dels serveis bàsics d'atenció social del Gironès, xerrades/tallers de sensibilització sobre estalvi energètic, auditories energètiques que es realitzen in situ als habitatges i consten de 2 tipus d'actuacions: diagnòstic dels habitatges i implementació de mesures d'estalvi energètic i per últim la taula comarcal per a la prevenció i pal.liació de la pobresa energètica amb l'objectiu d'establir canals i mitjans de col.laboració entre tots els actors implicats.

Destinataris: 
✔ Població en risc d´exclusió social

Edats de les persones destinatàries: 
✔No procedeix

Procediment d'accés: 
Pel que fa a les auditories energètiques s'accedeix al Programa a partir de la derivació dels serveis socials municipals de la comarca del Gironès (excepte la ciutat de Girona). 
Pel que fa les xerrades/tallers de sensibilització es desenvolupen als municipis i estan oberts a tota la població.

Abast territorial:
✔ Salt
✔ Gironès

Àmbit d'actuació:
✔ Residencial
✔ Atenció social

Contacte:
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
Carrer Riera de Mes, 1. Girona. 17003.
Telèfon: 972 20 19 62
Adreça web: www.cbs.cat
Correu electrònic: pla.inclusio@cbs.cat