Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Programa de mediació amb la comunitat gitana de Salt


Definició:
Aquest Programa s’emmarca dins el Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya del Departament de Treball, Afers Socials i Família. Dins aquest Programa hi ha el Servei de Mediació i Acompanyament de la Comunitat Gitana de Salt.  Aquest servei, està conformat per la mediadora del poble gitano i estructura la seva actuació a partir de dos eixos: la intervenció i la prevenció. 
En aquests eixos emmarquem les accions portades a terme amb la finalitat de millorar la convivència al municipi, amb la participació activa de la comunitat gitana i intervenint i/o acompanyant de forma individual a totes les persones d’ètnia gitana del municipi que ho necessiten. Des del Servei es treballa a partir d’entrevistes individuals, en xarxa amb altres serveis municipals i amb actuacions comunitàries. 
Es porta a terme un projecte amb els joves gitanos entre 12 a 16 anys amb la col•laboració dels centres d'ensenyament de Salt. Per tal de crear un vincle entre els nois, noies i les seves famílies amb el centre educatiu, potenciar les seves habilitats i capacitats en referència als estudis i l'assistència continuada al centre. Es fa els dimecres al matí a cada centre amb les TIS corresponent, els joves i la mediadora. Per altra banda, tots els dimarts a la tarda es troba el grup de joves amb la mediadora per acompanyar i treballar aspectes que els preocupen.

Destinataris:
Totes les famílies d'ètnia gitana del municipi de Salt.

Edats de les persones destinatàries: 
✔0-3 anys
✔3-6 anys
✔6-12 anys
✔12-16 anys
✔16-29 anys
✔30-64 anys
65 i més anys

Procediment d'accés:
Les famílies es posen en contacte directament amb la mediadora de la comunitat gitana. No requereix cap derivació.

Abast territorial:
✔Salt

Àmbit d'actuació:
✔ Relacional/comunitari

Contacte:
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
Referent (mediadora): Emily Pujol
Telèfon: 620 96 71 09  i   972 20 19 62
Correu electrònic: mediaciogitanasalt@cbs.cat
Adreça web: www.cbs.cat
Horaris: dimarts tarda i dimecres al matí.