Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Projecte "Ser Gran amb Dignitat" (Càritas)

Definició:
Les persones grans que viuen soles o aquelles que estan ingressades en residències però que no compten amb el suport de persones properes, han de sentir-se escoltades, acompanyades i estimades. Aquest és l’objectiu d’aquest projecte. Les persones voluntàries visiten setmanalment les persones grans ateses a domicili o a la residència. El programa també organitza formacions específiques al voluntariat sobre vellesa per oferir una atenció de major qualitat.

Destinataris: 
✔ Gent gran

Edats de les persones destinatàries: 
✔65 i més anys

Procediment d'accés: 
Persones que venen derivades de Serveis Bàsics d'Atenció Social

Abast territorial:
✔Salt

Àmbit d'actuació:
✔ Relacional/comunitari
✔ Atenció social

Contacte:
Càritas Salt
Hotel d'Entitats de Salt, despatx 10.7 i 10.9
Telèfon: 972 24 24 72
Correu electrònic: salt@caritasgirona.cat  i   coordinacio.salt@caritasgirona.cat
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 h a 15.00 h