Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Servei de teràpia ocupacional. Consorci de Benestar Social Gironès-Salt

Definició:
Des del Servei s'ofereix una valoració de la persona, les activitats i l'entorn per poder orientar i assessorar en tècniques de compensació, ergonòmiques, adaptacions, productes de suport i supressió de barreres arquitectòniques,... amb l'objectiu de disminuir o suplir les exigències físiques i cognitives de les tasques i l'entorn i facilitant l'execució de les activitats de la vida diària a la persona amb diversitats funcionals i als seus cuidadors. El Servei el porta a terme la terapeuta ocupacional del Consorci de Benestar Social Gironès- Salt.

Destinataris: 
✔ Persones amb discapacitats
✔ Persones cuidadores

Edats de les persones destinatàries: 
✔0-3 anys
✔3-6 anys
✔6-12 anys
✔12-16 anys
✔16-29 anys
✔30-64 anys
✔65 i més anys

Procediment d'accés:
El Servei si arriba per derivació dels serveis socials municipals de la comarca del Gironès (excepte Girona), ABS de la comarca, hospitals de la comarca o bé serveis especialitzats del Gironès.

Abast territorial: 
✔ Salt
✔ Gironès

Àmbit d'actuació: 
✔ Atenció social
✔Altres: Promoció de l'autonomia personal.

Contacte:
Telèfon: 972 20 19 62
Correu electrònic terapiaocupacional@cbs.cat 
Adreça web: www.cbs.cat