Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Servei d'atenció a la dependència

Definició:
A partir de l'existència de la llei de la dependència, des del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt es treballa per anar especialitzant, dins dels serveis bàsics d'atenció social, l'atenció de la dependència i/o discapacitat en la seva globalitat fent especial èmfasi a les persones majors de 65 anys. Aquest treball ens permet a l'actualitat disposar de treballadors/es socials "especialitzades", dins els SBAS, en l'atenció, tractament i gestió des casos de persones amb dependència i/o discapacitats així com diferents situacions sociosanitàries.

Destinataris:
✔ Gent gran
✔ Persones amb discapacitats
✔ Persones amb malalties cròniques
✔ Persones amb problemes de salut mental
✔Persones amb situació de dependència.

Edats de les persones destinatàries:
No procedeix. És un servei que s'adreça a la població amb dependència, independentment de la seva edat.

Procediment d'accés: 
Cal dirigir-se els serveis bàsics d'atenció social del municipi i patir una situació de dependència i/o discapacitat .

Abast territorial:
✔ Salt
✔ Gironès

Àmbit d'actuació:
✔ Atenció social

Contacte:
Centre de Rercursos de la Gent Gran de Salt (Sector 6)
Plaça de la Vila, s/n. Salt. 17190
Telèfon: 972 20 19 62
Als serveis bàsics d'atenció social del vostre municipi.